Zmiany w przepisach

Rok 2017 przyniesie zmiany w przepisach na prawo jazdy. Kandydaci na kierowców, ale także młodzi kierowcy mogą odczuwać dyskomfort. Nowe przepisy nakładają na nich bowiem szereg obostrzeń, które nie obowiązywały ich starszych kolegów.
Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia okresu próbnego dla osób, które otrzymają prawo jazdy kategorii B, po 4. I.2016 r. Osoby takie będzie obowiązywał okres próby, który pozwoli z jednej strony zweryfikować umiejętności zdobyte podczas nauki jazdy, a z drugiej skłoni nowych kierowców do ich doskonalenia. Stąd nowe przepisy przewidują obowiązek udziału młodych kierowców (między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia wydania dokumentu) w dwugodzinnym, teoretycznym kursie doszkalającym. W tym samym czasie trzeba będzie także zaliczyć obowiązkowe, godzinne szkolenie praktyczne. Podczas tego szkolenia kierowcy będą zdobywać umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, np. jazda na śliskiej nawierzchni na zakręcie, hamowanie z systemem ABS, wychodzenie z poślizgu.
Młodych kierowców obejmą również liczne zakazy. Przede wszystkim będą to limity prędkości, zależne od terenu (50 km/godz. – obszar zabudowany, 80 km/godz. – obszar niezabudowany, 100 km/godz. – autostrada i droga ekspresowa). Innymi słowy, młodzi kierowcy – noga z gazu!

Comments are closed.