Pojazd uprzywilejowany

Jak zachować się na drodze, gdy usłyszymy głośny sygnał nadjeżdżającej karetki pogotowia lub innego pojazdu uprzywilejowanego? W żadnym razie nie trzeba panikować. Zasady zachowania się kierowców w takich sytuacjach regulują przepisy kodeksu drogowego, które są objaśniane podczas kursu nauki jazdy.
Na początku instruktor prowadzący zajęcia winien wyjaśnić, co to jest pojazd uprzywilejowany. Co go odróżnia od innych uczestników ruchu drogowego. Głównym wyróżnikiem są wysyłane sygnały świetlne w kolorze niebieskim. Sygnałom świetlnym towarzyszą głośne dźwięki o zmiennym tonie. Pojazdy uprzywilejowane, w większości przypadków, cechują się także charakterystycznym oznakowaniem. Pojazdem uprzywilejowanym może być jednak pojazd nieoznakowany i niewysyłający sygnałów, ale znajdujący się w kolumnie, którą otwierają i zamykają pojazdy uprzywilejowane. W szczególnych przypadkach pojazdy uprzywilejowane mogą nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza gdy uczestniczą w akcji ratowania życia ludzkiego.
Jak zatem zachować się w sytuacji, gdy zbliża się do nas pojazd uprzywilejowany? Każdy, kto skończył kurs prawa jazdy wie, że uczestnicy ruchu drogowego powinni w pierwszej kolejności ułatwić takiemu pojazdowi przejazd, zjeżdżając mu z drogi albo zatrzymać się na poboczu.

Comments are closed.