Kodeks drogowy

Każdy kierowca, a właściwie każdy uczestnik ruchu drogowego, powinien znać kodeks drogowy. Zwłaszcza kandydaci na kierowców są zobligowani do zapoznania się z przepisami zawartymi w kodeksie drogowym. Uzyskanie prawa jazdy powinno być tożsame ze znajomością kodeksu.
Co to jest kodeks drogowy? Jest to ustawa, czyli akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, która obejmuje całą problematykę ruchu drogowego. Jakie zatem obszary reguluje prawo o ruchu drogowym? Przede wszystkim zasady ruchu pojazdów, czyli np. jak zachować się podczas włączania się do ruchu, z jaką prędkością poruszać się i jak poprawnie hamować, w jaki sposób zmieniać kierunek jazdy, jak wymijać, omijać, cofać czy dokonywać manewru wyprzedzania. Kolejny ważny dział kodeksu dotyczy pojazdów. Zawarto w nim przepisy dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz warunków dopuszczania pojazdów do ruchu, a także opisano normy ewidencjonowania oraz wykonywania badań technicznych. W dziale, który został poświęcony kierowcom opisano m. in. uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zasady szkolenia i egzaminowania tych, którzy zdecydują się na naukę jazdy. W kodeksie drogowym opisano również zasady kontroli ruchu drogowego.

Comments are closed.