Archive for Lipiec, 2016

Rondo

Dla niektórych, głównie początkujących kierowców od niedawna posiadających prawo jazdy, prawidłowy wjazd na rondo i zjazd z niego, to niemałe wyzwanie. Zwłaszcza poruszanie się po rondzie wielopasmowym może budzić szereg wątpliwości.
Trzeba jednocześnie powiedzieć, że skrzyżowania dróg o ruchu okrężnych (bo tak w nomenklaturze fachowej nazywane jest rondo) należy do bezpieczniejszych skrzyżowań. Dlaczego? Przede wszystkim dojeżdżając do ronda kierowca musi zmniejszyć prędkość oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony. Ronda zwiększają również przepustowość ruchu, szczególnie w miejscach, gdzie nie zamontowano sygnalizacji świetlnej. Z tego m. in. powodu ostatnimi laty w Polsce wybudowano dużą ilość rond.
Nauka jazdy po rondzie tylko pozornie należy do skomplikowanych. Podstawowe zasady to: dojeżdżając do ronda należy wcześniej zająć odpowiedni pas (w zależności od tego, w jakim kierunku zamierzamy pojechać). Skręcając w prawo, wybieramy zewnętrzny pas (włączamy prawy kierunkowskaz). Zamierzając skręcić w lewo – wewnętrzny pas (kierunkowskaz lewy, potem prawy, gdy chcemy opuścić rondo). Jadąc prosto – dowolny pas. Wszelkie manewry należy sygnalizować kierunkowskazami.

Pierwsza pomoc

Niegdyś, podczas kursu nauki jazdy, nie poświęcono zbyt wiele miejsca i czasu na przybliżenie zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Instruktorzy skupiali się na objaśnianiu kursantom przepisów ruchu drogowego oraz praktycznej nauce jazdy. Temat pierwszej pomocy był marginalizowany, a przecież jest to istotny element służący zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.
Przecież prawo jazdy, które kierowca otrzymuje po zdaniu egzaminu powinno być jednocześnie dokumentem potwierdzającym umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Powinno świadczyć o znajomości zasad postępowania na miejscu wypadku. Dziś na szczęście sytuacja z nauką zachowania się w sytuacjach trudnych, wymagających udzielenia pomocy, wygląda o wiele lepiej. Jeden z głównych komponentów każdego kursu nauki jazdy stanowią właśnie zagadnienia związane z wypadkami i udzielaniem pomocy. Kursantów instruuje się, że naczelna zasada zachowania się w takich sytuacjach brzmi: "Każda osoba będąca świadkiem wypadku jest zobowiązana udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym". Jest to oczywiście obowiązek, który należy wypełnić, ale przede wszystkim udzielając komuś pierwszej pomocy, możemy mu uratować życie.

Pojazd uprzywilejowany

Jak zachować się na drodze, gdy usłyszymy głośny sygnał nadjeżdżającej karetki pogotowia lub innego pojazdu uprzywilejowanego? W żadnym razie nie trzeba panikować. Zasady zachowania się kierowców w takich sytuacjach regulują przepisy kodeksu drogowego, które są objaśniane podczas kursu nauki jazdy.
Na początku instruktor prowadzący zajęcia winien wyjaśnić, co to jest pojazd uprzywilejowany. Co go odróżnia od innych uczestników ruchu drogowego. Głównym wyróżnikiem są wysyłane sygnały świetlne w kolorze niebieskim. Sygnałom świetlnym towarzyszą głośne dźwięki o zmiennym tonie. Pojazdy uprzywilejowane, w większości przypadków, cechują się także charakterystycznym oznakowaniem. Pojazdem uprzywilejowanym może być jednak pojazd nieoznakowany i niewysyłający sygnałów, ale znajdujący się w kolumnie, którą otwierają i zamykają pojazdy uprzywilejowane. W szczególnych przypadkach pojazdy uprzywilejowane mogą nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza gdy uczestniczą w akcji ratowania życia ludzkiego.
Jak zatem zachować się w sytuacji, gdy zbliża się do nas pojazd uprzywilejowany? Każdy, kto skończył kurs prawa jazdy wie, że uczestnicy ruchu drogowego powinni w pierwszej kolejności ułatwić takiemu pojazdowi przejazd, zjeżdżając mu z drogi albo zatrzymać się na poboczu.

Nielegalne prawo jazdy

Dlaczego kierowcy kupują prawo jazdy? Powodów jest wiele. Można zaryzykować stwierdzenie, że decydują czynniki osobowościowe. Wyróżnia się np. różne grupy osób, które decydują się na ten proceder.
Po pierwsze jest całkiem pokaźna grupa osób, które po prostu nie radzą sobie z prowadzeniem auta, a jednocześnie chcieliby nim jeździć. Takie osoby, nawet po odbyciu kursu na prawo jazdy, nie są w stanie zdać egzaminu. Po kilku, czasem kilkunastu niepowodzeniach, decydują się kupić dokument na czarnym rynku. Druga kategoria, to osoby, które straciły prawo jazdy, np. na skutek wielokrotnego przekroczenia prędkości. Ponowną naukę jazdy uznają za stratę czasu. Nie chcą po raz kolejny uczyć się przepisów drogowych. Decyzję o zakupie często podejmują również osoby, którym głównie ze względów zdrowotnych, odmówiono prawa ubiegania się o prawo jazdy. Mimo stanu zdrowia, który uniemożliwia prowadzenia auta, osoby takie pozyskują uprawnienia w sposób nielegalny.
Jest to bardzo niebezpieczny proceder. Osoby, które zdobędą prawo jazdy poza normalną procedurą, stanowią bowiem bardzo duże zagrożenie na drodze dla siebie, jak i dla innych. Niestety liczba kierowców, którzy wbrew prawu nabywają uprawnienia, wciąż rośnie.

Zmiany w przepisach

Rok 2017 przyniesie zmiany w przepisach na prawo jazdy. Kandydaci na kierowców, ale także młodzi kierowcy mogą odczuwać dyskomfort. Nowe przepisy nakładają na nich bowiem szereg obostrzeń, które nie obowiązywały ich starszych kolegów.
Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia okresu próbnego dla osób, które otrzymają prawo jazdy kategorii B, po 4. I.2016 r. Osoby takie będzie obowiązywał okres próby, który pozwoli z jednej strony zweryfikować umiejętności zdobyte podczas nauki jazdy, a z drugiej skłoni nowych kierowców do ich doskonalenia. Stąd nowe przepisy przewidują obowiązek udziału młodych kierowców (między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia wydania dokumentu) w dwugodzinnym, teoretycznym kursie doszkalającym. W tym samym czasie trzeba będzie także zaliczyć obowiązkowe, godzinne szkolenie praktyczne. Podczas tego szkolenia kierowcy będą zdobywać umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, np. jazda na śliskiej nawierzchni na zakręcie, hamowanie z systemem ABS, wychodzenie z poślizgu.
Młodych kierowców obejmą również liczne zakazy. Przede wszystkim będą to limity prędkości, zależne od terenu (50 km/godz. – obszar zabudowany, 80 km/godz. – obszar niezabudowany, 100 km/godz. – autostrada i droga ekspresowa). Innymi słowy, młodzi kierowcy – noga z gazu!

Kobieta za kierownicą

Czy są jakieś podstawy, by twierdzić, że kobiety jeżdżą gorzej od mężczyzn? Cóż, na pewno funkcjonuje stereotyp, że "kobieta za kierownicą" równa się kłopot na drodze. Można w takim razie zadać pytanie: Czy szkoły jazdy, które organizują osobne kursy dla Pań, albo specjalizują się w tzw. "babskich kursach", utrwalają ten stereotyp?
Owszem, ktoś mógłby tak pomyśleć. Uznać, że ze względu na płeć kierowcy, przysługują mu jakieś dodatkowe ulgi, np. bardziej wyrozumiałe traktowanie na drodze. Jednocześnie nauka jazdy dla kobiet obejmuje przecież opanowanie takiego samego zasobu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, jak w przypadku mężczyzn. Ostatecznie na egzaminie na prawo jazdy, nikt nie różnicuje kursantów ze względu na płeć, tylko sprawdzany jest faktyczny poziom opanowania jazdy samochodem.
Szkoły nauki jazdy, które organizują takie kursy, na zarzut o utrwalanie stereotypów, dopowiadają jasno i zdecydowanie. Szkolenie kobiet wymaga nieco innego podejścia niż mężczyzn. Przede wszystkim kobiety chcą by traktować je w sposób jednostkowy, czyli taki, który uwzględni ich indywidualne umiejętności za kierownicą. Po prostu, nie chcą się wstydzić, że mają kłopoty z wykonaniem jakiegoś manewru, lub opanowaniem jakiejś umiejętności.

Kodeks drogowy

Każdy kierowca, a właściwie każdy uczestnik ruchu drogowego, powinien znać kodeks drogowy. Zwłaszcza kandydaci na kierowców są zobligowani do zapoznania się z przepisami zawartymi w kodeksie drogowym. Uzyskanie prawa jazdy powinno być tożsame ze znajomością kodeksu.
Co to jest kodeks drogowy? Jest to ustawa, czyli akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, która obejmuje całą problematykę ruchu drogowego. Jakie zatem obszary reguluje prawo o ruchu drogowym? Przede wszystkim zasady ruchu pojazdów, czyli np. jak zachować się podczas włączania się do ruchu, z jaką prędkością poruszać się i jak poprawnie hamować, w jaki sposób zmieniać kierunek jazdy, jak wymijać, omijać, cofać czy dokonywać manewru wyprzedzania. Kolejny ważny dział kodeksu dotyczy pojazdów. Zawarto w nim przepisy dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz warunków dopuszczania pojazdów do ruchu, a także opisano normy ewidencjonowania oraz wykonywania badań technicznych. W dziale, który został poświęcony kierowcom opisano m. in. uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zasady szkolenia i egzaminowania tych, którzy zdecydują się na naukę jazdy. W kodeksie drogowym opisano również zasady kontroli ruchu drogowego.

Cena kursu

Istnieje wiele czynników, które wpływają na wybór konkretnej szkoły jazdy. Może to być renoma danej firmy. Zwykle przed dokonaniem wyboru, staramy się poznać opinie na temat szkoły. Zazwyczaj pytamy znajomych i przyjaciół o ich doświadczenia, zwłaszcza tych, którzy w ostatnim czasie robili prawo jazdy. Można również skorzystać z Internetu, gdzie m. in. na popularnych formach społecznościowych znajdziemy opinie dotyczące szkoły, czy konkretnego instruktora, który prowadził kurs. Z pewnością kluczowym czynnikiem będzie koszt nauki.
Ceny kursów prawa jazdy, proponowanych przez różne szkoły, kształtują się w dość podobnym przedziale. Niemniej każda szkoła starając się pozyskać klientów oferuje różnego rodzaju bonusy, które mogą przekonać przyszłych kierowców. Popularne są np. oferty skierowane do poszczególnych kategorii klientów. Rabaty oferuje się choćby studentom lub uczniom. W niektórych przypadkach cena nauki jazdy dla nich może być niższa o kilka lub kilkanaście procent, w porównaniu do "normalnych" kursowiczów. Istnieją szkoły, które np. specjalizują się w prowadzeniu nauki jazdy dla kobiet. Tu również ustalany jest specjalny "babski" cennik. Z pewnością warto korzystać z takich udogodnień.

Miasto

W końcu musi nadejść ten moment. Spędziliśmy już wiele godzin na placu manewrowym. Teoretycznie wiemy, jak zachować się w określonych sytuacjach. Pora wyjechać na miasto. To przecież najważniejszy element kursu na prawo jazdy. Nauka na "żywym organizmie", którym jest miasto, z całą masą samochodów, pieszych, znaków, sygnalizacji świetlnych i nieprzewidzianych sytuacji, na które musimy nauczyć się właściwie reagować.
Nauka jazdy w mieście to w pierwszej kolejności nauczenie się wykonywania manewrów w sposób bezpieczny i prawidłowy. Do podstawowych czynności, które należy opanować zalicza się prawidłowe wykonywanie zmian pasów ruchu i skrętów (podobno skręt w lewo przysparza najwięcej problemów). W dalszej kolejności jest to nauka właściwego przyspieszania i hamowania, dostosowana do warunków panujących na drodze. W tej umiejętności mieści się również prawidłowa ocena szybkości poruszania się innych pojazdów, tak by w sposób bezpieczny wykonać manewr prowadzonym samochodem. Kolejna czynność to obserwacja sytuacji na drodze (przed i za pojazdem). Tę sytuację tworzą także pieści. Obserwacja ruchu pieszych, to jeden z najważniejszych czynników, którego opanowanie zapewni nam bezpieczną jazdę, a przecież o to nam właśnie chodzi.

Instruktor nauki jazdy

Co da gwarancję, że nauka jazdy samochodem zakończy się sukcesem? Co sprawi, że zdamy egzamin i w finale otrzymamy upragnione prawo jazdy, upoważniające nas do korzystania z samochodowego ruchu drogowego? Zapewne wiele czynników: motywacja do nauki, "wrodzone" umiejętności, systematyczne ćwiczenie manewrów na placu i w mieście. Jedno jest jednak pewne. Kluczowym czynnikiem może być instruktor. Osoba, która zapozna nas z tą niełatwą przecież sztuką prowadzenia auta.
Nauka jazdy z dobrym instruktorem może być przyjemnością, zwłaszcza gdy trafimy na osobę empatyczną, wyrozumiałą, która w sposób bezstresowy uczy, jak radzić sobie z prowadzeniem samochodu. Różnego rodzaju badania pokazują, że w przyjaznej i miłej atmosferze, nauka jest o wiele bardziej efektywna. Dobry instruktor to taki, który pozwala również popełniać błędy. W końcu nauka jazdy to właśnie "nauka na błędach". To wyciąganie wniosków z pomyłek i korygowanie ich, tak by w przyszłości wyrobić w sobie wręcz automatyczny nawyk poprawnego zachowania się w ruchu drogowym. Dobry instruktor powinien uczyć właśnie takich nawyków, w sposób przystępny, rzeczowy i spokojny. Taka postawa będzie gwarancją pozytywnego wyniku na egzaminie.

Egzamin na prawo jazdy – jakich dokumentów potrzebujesz?

Zanim przystąpimy do egzaminu na prawo jazdy, czeka nas najpierw kurs. Już na tym etapie przyszli kierowcy mają założone własne profile w wydziale komunikacji starostwa powiatowego odpowiadającego miejscu zamieszkania. To tutaj przechowywane będą dokumenty podczas zdawania przez nas kolejnych egzaminów, tutaj też wydawane jest prawo jazdy.
Zazwyczaj szkoły nauki jazdy pomagają kursantom wypełniać dokumenty. Mogą zorganizować spotkanie z urzędnikiem lub, jeśli podpiszemy upoważnienie, dopełnić wszelkie formalności – poza odbiorem wyrobionego prawka – w naszym imieniu. Przynajmniej przed pierwszym egzaminem. W teorii dopiero po założeniu swojego profilu kandydata na kierowcę możemy rozpocząć kurs.
Wymagane by zdawać prawo jazdy dokumenty to:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,
– w przypadku kat. C, D oraz B96 – orzeczenie psychologiczne,
– kolorowe zdjęcie o wymiarach 45×35 mm – ujęcie na wprost, podobnie jak do paszportu,
– kserokopia dowodu osobistego,
– u osób, które nie ukończyły 18 lat (kat. AM, A1, B1) – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
– pełnomocnictwo, kiedy to ktoś inny składa dokumenty,
– wypełniony wniosek, który dostaniemy w szkole jazdy, w wydziale lub na jego stronie internetowej.
Złożenie dokumentów przez pełnomocnika często wymaga także wniesienia opłaty skarbowej, wynoszącej kilkanaście złotych. Zapłacimy także za wydanie prawa jazdy już po zdanym egzaminie.

Prawko na motocykl – zdawać stopniowo czy od razu A?

W przypadku motocykli, prawo jazdy obejmuje kilka kategorii, z których kolejne dają możliwość kierowania pojazdami o większej mocy, masie i pojemności silnika, ale też stawiają wyższe granice wiekowe zdającym egzaminy.
Kategoria A uprawia do kierowania wszystkimi motocyklami bez ograniczeń i wymaga ukończonych 24 lat (z wyjątkiem, gdy kandydat posiada już kat. A2 od co najmniej dwóch lat, wówczas wystarczy 20 lat). Wcześniej mamy kat. A2 – na motorowery i lekkie czterokołowce, od 14 lat; A1 – motocykle o pojemności do 125 ccm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0, 1 kW/kg, trójkołowce o mocy do 15 kW i pojazdy kategorii AM, od 16 lat; A2 – motocykle o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0, 2 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW, od 18 lat.
Wydawałoby się, że znacznie tańsze będzie uzyskanie od razu kategorii A, a zyskamy całkowicie dowolny dobór pojazdu. Z drugiej strony, limit 24 lat to nie jedyny minus. Kiedy od razu na kursie wsiądziemy na motocykl o większej mocy, może to sprawiać nam problemy. To pojazdy wymagające, na których skutki wypadków są zwykle tragiczne. Dlatego dla własnego komfortu i bezpieczeństwa dobrym rozwiązaniem jest stopniowe oswajanie się najpierw z motocyklami o mniejszej mocy, aby najpierw opanować podstawy kierowania nimi i nabrać doświadczenia. Choć dokonując wyboru każdy powinien brać pod uwagę swoje możliwości – a sami znamy je najlepiej.

Różne limity wiekowe w prawie jazdy – skąd się biorą?

Skończenie 18 lat nie otwiera automatycznie wszystkich drzwi. Jedną z sytuacji, w których doświadczamy tego na co dzień, jest możliwość zdobycia prawa jazdy na różne kategorie. Wraz z pełnoletniością możemy zdobyć uprawienia do kierowania samochodem czy lżejszym motocyklem, ale by zostać kierowcą zawodowym lub przesiąść się na cięższe pojazdy, musimy mieć skończone 21 lub nawet 24 lata.
Ograniczenia te związane są z potrzebnym – i często wręcz wymaganym prawnie – doświadczeniem w prowadzeniu innych pojazdów, a także z dojrzałością społeczną i emocjonalną, czy też odpowiedzialnością związaną z pewnymi zawodami. Trudno spodziewać się, żeby 18-latek prowadził autobus czy ciężarówkę. Nawet jeśli jest uważny, ostrożny, ale nie tchórzliwy, ma intuicję i pewną rękę, to zawodowy kierowca musi radzić sobie z wieloma niecodziennymi sytuacjami, a tego nauczyć może tylko doświadczenie. Ponadto po egzaminie na prawo jazdy dobrze jest kilka lat pojeździć, nabrać wprawy, by poradzić sobie z inną kategorią pojazdów. Często też niższa kategoria jest wymagana, aby w ogóle przystąpić do kursu. Zauważmy dla przykładu, że w przypadku kat A wymagany wiek to 24 lata, jednak wynosi on tylko 20 lat, kiedy kierowca od co najmniej 2 lat ma prawo jazdy kategorii A2. W przypadku motocykli duże znaczenie ma również po prostu siła fizyczna – trudno wyobrazić sobie, aby nad cięższym pojazdem zapanować był w stanie 16 latek.

Prawo jazdy przed 18-tką – jakie i kiedy?

Kategorie uprawiające do poruszania się lżejszymi pojazdami pozwalają zdobyć prawo jazdy osobom, które nie są pełnoletnie. Wiążą się jednak z pewnymi ograniczeniami i nie wsiądziemy z takim dokumentem za kierownicę samochodu, nawet gdy skończymy już 18 lat. To jednak ważne dla wielu osób, gdyż mowa nie tylko o rozrywkowych quadach, ale i motorowerach, ułatwiających dojazd do szkoły czy codzienne obowiązki rodzinne.
Już mając ukończone 14 lat można uzyskać prawo jazdy AM na motorowery i lekkie czterokołowce (do 350 km i 45 km/godz.). Kurs obejmuje zaledwie 5 godzin teorii i 5 godzin praktyki i kosztuje niewiele więcej niż sam egzamin, bo nawet 300-500 zł (cena egzaminu – teoria+praktyka to 170 zł).
Od 16 lat można zdawać prawo jazdy A1, uprawniające do poruszania się motocyklami o pojemności do 125 ccm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0, 1 kW/kg. To także dolna granica wieku pozwalająca uzyskać prawo jazdy kategorii B1, na pojazdy czterokołowe o masie do 400 (lub 550 dla przewozu ładunku) kg oraz motorowery.
Rozpocząć naukę jazdy samochodem osobowym można maksymalnie trzy miesiące przed ukończeniem osiemnastu lat, jednak w momencie przystąpienia do egzaminu zdający musi być pełnoletni.

Czy na quada potrzebne jest prawo jazdy?

Właściwie każdy pojazd mechaniczny wymaga zdobycia odpowiednich uprawnień do kierowania. Jakie prawo jazdy trzeba mieć, aby poruszać się quadem?
Przejmować się tym nie muszą osoby posiadające kategorię B. Pozwala ona na kierowanie samochodami osobowymi, także z lekką przyczepką, ale także mniejszymi czterokołowcami o słabszej mocy silnika.
Najprościej, oczywiście w wypadku osób pełnoletnich, zdecydować się na tę kategorię, bo otwiera więcej możliwości. Warto jednak wtedy zainwestować dodatkowo w naukę jazdy quadem w bezpiecznych warunkach.
Zależnie od mocy silnika pojazd czterokołowy może wymagać prawa jazdy kategorii AM lub B1. Ta pierwsza obejmuje motorowery oraz lekkie pojazdy czterokołowe, których masa nie przekracza 350 kg, a maksymalna prędkość 45 km/godz. Można zdawać egzamin już od skończenia 14 roku życia, za zgodą rodzica. Uprawnienia te automatycznie mają też osoby, które zdały prawo jazdy na motocykl, czyli A.
Z "prawkiem" kategorii B1 można prowadzić czterokołowce o masie własnej do 400 kg w przypadku przewozu osób, a do 550 kg w przypadku przewozu rzeczy. Mogą to być więc nie tylko quady. Kurs i egzamin prawa jazdy kat. B1 wymaga ukończonych 16 lat i zgody rodzica. Ta kategoria pozwala też na prowadzenie pojazdów z kategorii AM.

Tuż przed egzaminem na prawo jazdy – jak się przygotować?

Kurs zakończony, dokumenty dostarczone – teraz pozostaje już tylko czekanie. Czy na pewno? Kiedy do egzaminu na prawo jazdy zostało nam jeszcze kilka dni, to dobry czas na powtórzenie teorii. Tak samo jak podczas każdej nauko, lepiej powtarzać mniej, ale systematycznie – zabierzmy się więc za to w każdej wolnej chwili jeszcze podczas kursu oraz na około tydzień-dwa przed egzaminem.
Nie warto gorączkowo przygotowywać się na ostatnią chwilę. W głosie zostanie nam tylko chaos i dodatkowe zdenerwowanie. Na dzień przed egzaminem lepiej się zrelaksować, zająć czymś zupełnie innym, co sprawia nam przyjemność. Przede wszystkim powinniśmy dobrze się wyspać. Odpowiednia ilość snu ma wpływ na koncentrację, szybkość reakcji – a więc wszystkie te rzeczy, które są kluczowe dla bezpiecznej jazdy samochodem – nie tylko na egzaminie. Gdy jakieś konkretne zagadnienie sprawia nam problem, powtórzmy je przed zaśnięciem, wówczas nasz mózg będzie mógł w czasie snu uporządkować informacje.
W dniu egzaminu na prawo jazdy – zjedzmy śniadanie. Może się wydawać, że w stresie trudno cokolwiek przełknąć, ale ssanie w żołądku i spadek glukozy mogą dać się we znaki. Wybierzmy coś lekkiego i pożywnego, np. pełnoziarnistą kanapkę z warzywami i kurczakiem. Gdy naprawdę nie jesteśmy w stanie zjeść nic rano – weźmy śniadanie ze sobą. Pamiętajmy o wodzie – jej brak osłabia pracę mózgu – ale nie pijmy zbyt dużo, aby nacisk na pęcherz nie rozpraszał podczas jazd.

Gdzie można zdawać prawo jazdy

WORD-y czyli Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, na początku, gdy weszły w życie nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy, początkowo mieściły się jedynie w stolicach województw. To jednak kłopotliwe dla kursantów, mała liczba ośrodków wydłuża czas oczekiwania na egzamin, nierzadko też dojazd na poranny egzamin jest utrudniony z oddalonych miejsc. Dzisiaj zdawać można też w wielu filiach w mniejszych miastach.
W woj, dolnośląskim zdawać możemy we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. W kujawsko-pomorskim do wyboru są: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. W lubelskim: Lublin, Zamość, Chełm i Białą Podlaską. W Lubuskim: Gorzów i Zieloną Górę. W łódzkim: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz i Skierniewice. W małopolskim Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. W mazowieckim: trzy oddziały w Warszawie, Siedlce, Ostrołękę, Płock, Ciechanów i Radom. W woj. opolskim – jedynie Opole. W podkarpackim: Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl i Rzeszów. W podlaskim: Białystok, Łomżę i Suwałki. W pomorskim: Gdańsk, Gdynię i Słupsk. W śląskim: Katowice, Częstochowę, Bielsko Białą, Dąbrowę Górniczą, Tychy, Jastrzębie Zdrój, Bytom i Rybnik. W świętokrzyskim – Kielce, warmińsko-mazurskim – Elbląg i Olsztyn, w wielkopolskim: Poznań, Piłę, Konin, Kalisz i Leszno, a w zachodniopomorskim: Szczecin i Koszalin.
Wcale nie musimy zdawać egzaminu w mieście, w którym odbywała się nasza nauka jazdy, chociaż większość z nas lepiej się czuje na przećwiczonych wcześniej trasach.

Prawo jazdy w mniejszym mieście

Ośrodki egzaminacyjne na prawo jazdy znajdują się nie tylko w miastach wojewódzkich, jednak ze względu na manewry, jakie są sprawdzane podczas egzaminu, mogą one powstać tylko tam, gdzie są wymagane ronda, skrzyżowania i inne struktury. W mniejszej miejscowości, gdzie takiej możliwości nie ma, działają na pewno szkoły jazdy. Możesz spokojnie przejść tu część teoretyczną kursu i tę najbardziej podstawową część praktyki. By jednak poznać bardziej skomplikowaną infrastrukturę drogową, jak dwupasmowe ronda, a nawet trasy najczęściej wybierane przez egzaminatorów, kursanci przynajmniej kilka razy odwiedzają miasto, gdzie znajduje się WORD.
Takie wyprawy zwykle zajmują więcej niż godzina przeznaczana na jazdę po swoim mieście. Podczas kursu na prawo jazdy płacisz tylko za godziny, które rzeczywiście siedzisz za kółkiem. Dobrą praktyką jest zabieranie do ośrodka egzaminacyjnego dwójki kursantów. Wówczas każda z osób ma możliwość spróbować się także na trasie międzymiastowej, nie tracąc na to niemal całego swojego czasu. Jeśli jednak musimy jechać w pojedynkę, bardzo możliwe, że to instruktor będzie za kierownicą, zanim dotrzemy na miejsce. Niektóre szkoły chwalą się, że nawet połowa praktycznej nauki jazdy odbywa się u nich w mieście egzaminacyjnym.
Jeżeli nie czujemy się pewnie, możemy przed egzaminem wykupić dodatkowe godziny jazdy. Także w szkole innej niż ta, gdzie robiliśmy kurs.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy?

Kursy dla przyszłych kierowców muszą składać się z określonej liczby godzin teorii i praktyki oraz zawierać wszystkie wymagane przepisami kwestie. Jak taki kurs na prawo jazdy wygląda w praktyce?
W przypadku kategorii B – czyli na samochód osobowy – musimy przejść 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki. Podczas części teoretycznej poznamy przepisy dotyczące ruchu drogowego, budowę i działanie samochodu, zasady udzielania pierwszej pomocy i obowiązkową zawartość apteczki, a także podstawy ekologicznej i ekonomicznej jazdy. Dowiesz się też, jak wyglądają pytania egzaminacyjne i rozwiążesz przykładowe testy. Zajęcia odbywają się zwykle popołudniami i wieczorami, aby dostosowane były do możliwości kursantów. W wielu szkołach prowadzone są w kilkugodzinnych blokach, aby cały kurs nie trwał zbyt długo.
Praktyczna nauka jazdy odbywa się najpierw na placu manewrowym, a kiedy opanujesz już skręcanie, cofanie, używanie świateł, itp. – na mieście. Na początek instruktorzy wybierają oczywiście mało uczęszczane drogi, z dobrą widocznością i ograniczeniami prędkości, aby oswajać się z jazdą stopniowo. Będziesz dostawać kolejne polecenia, gdzie jechać lub jaki manewr wykonać – np, zawrócić na rondzie, zaparkować w określony sposób, zawrócić "na trzy". Zwykle nauka jazdy trwa jednorazowo godzinę. To, w jakim czasie wyrobisz cały wymagany czas, zależy od możliwości Twoich i organizatora. Zazwyczaj kurs daje się zamknąć w około trzech miesiącach.

Ile kosztuje prawo jazdy na samochód

Zdający prawo jazdy kat. B – czyli samochód osobowy, najpopularniejszą i dla większości osób, za wyjątkiem zawodowych kierowców i motocyklistów, jedyną potrzebną kategorię – liczyć się muszą z wydatkiem przekraczającym najniższą pensję.
Za kurs prawa jazdy zapłacimy około 1200-1500 zł. Zdarzają się również i oferty tańsze, nawet poniżej tysiąca złotych, najczęściej oferowane przez małe, jedno-dwuosobowe szkoły. Aby nauka jazdy za mniejszą kwotę nie okazała się oszczędnością pozorną, wcześniej zasięgnijmy opinii u innych zdających, dowiedzmy się, czy szkoła oferuje dodatkowe materiały do nauki, ile godzin jazdy w mieście egzaminacyjnym dostaniemy w cenie kursu, kiedy mieszkamy poza nim. Opłatę szkoły bez problemu rozkładają na raty, i to bez żadnych bankowych formalności – po prostu zbieramy dowody wpłaty, aż uzbieramy na cały kurs. Całość musimy pokryć przed jego zakończeniem.
Jeżeli potrzebujemy dodatkowych godzin jazdy, aby podszkolić się w praktyce, zapłacimy od 30 do 50 zł za godzinę.
Pierwszy egzamin to w całości koszt 200 zł – 30 zł teoria oraz 170 zł za egzamin praktyczny. Dawniej część teoretyczną trzeba było zdawać ponownie po pół roku, jeśli w tym czasie nie zdaliśmy całości egzaminu. W tej chwili bariera ta nie obowiązuje, a teoria ważna jest dożywotnio – przy kolejnych egzaminach płacimy więc tylko za część praktyczną.

Ciekawostki związane z kursem na prawo jazdy.

Tak jak w przypadku każdego innego kursu, kurs przygotowujący do egzaminów na prawo jazdy rządzi się swoimi prawami, i ma w zanadrzu kilka ciekawostek, o których warto wiedzieć, wraz z przystępowaniem do przygotowań na kursie. Pierwsza taka ciekawostka to fakt, że rzadko komu udaje się zdać egzamin praktyczny za pierwszym razem. Jest to spowodowane przede wszystkim stresem, który potrafi sparaliżować każdego, nawet tego który wie, że potrafi prawidłowo jeździć i doskonale radzi sobie za kierownicą. Drugą ciekawostką jest fakt, że coraz więcej młodych ludzi przystępuje do egzaminu na prawo jazdy, stało się to poniekąd modą, że każdy młody człowiek z chwilą ukończenia osiemnastego roku życia zapisuje się na kurs. Nieposiadanie prawa jazdy w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie dziwne, ponieważ obecnie praktycznie każdy może pochwalić się posiadaniem tego dokumentu. Ciekawym jest również fakt, że WORD, czyli ośrodek w którym odbywa się część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy, nie jest finansowane przez budżet państwa, a mimo tego pozostaje jedną z bogatszych organizacji w Polsce. Jest to spowodowane oczywiście ilością przystępujących do egzaminu kursantów, którzy za każdy egzamin muszą zapłacić określoną z góry kwotę.

Formalności związane z kursem prawa jazdy.

Kurs prawa jazdy, jak i każdy inny kurs przygotowujący do egzaminów właściwych, wiąże się z pewnymi formalnościami, których dopełnienie gwarantuje nam dostęp do wszystkich kolejnych części kursu. Pierwszym warunkiem jaki musimy spełnić jest to, że mamy skończone osiemnaście lat, oraz zapłacimy za kurs w dogodny dla nas sposób. Istnieje możliwość płacenia za kurs w dogodnych ratach, co dla wielu osób jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Kolejną sprawą jest to, że po zakończeniu kursu musimy przystąpić do egzaminu wewnętrznego, który sprawdza naszą wiedzę teoretyczną. Po jego zdaniu otrzymujemy dokumenty, które pozwalają nam na ustalenie daty egzaminu teoretycznego państwowego, oczywiście za odpowiednią opłatą. Istnieje możliwość uczestniczenia naszego instruktora w jeździe egzaminacyjnej, kiedy już zdamy egzamin teoretyczny w placówce WORD. Formalności z którymi musimy mieć do czynienia w trakcie kursu jak i egzaminów nie są tak przytłaczające jak w przypadku innych egzaminów, jednak wykonanie ich jest niezbędne do prawidłowego przystąpienia do wszystkich egzaminów i sprawne przejście do końcowej fazy całego przedsięwzięcia, czyli odebrania prawa jazdy. Warto zatem mieć to na uwadze, i nie bagatelizować ich.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy – co i jak?

Zdanie egzaminu teoretycznego oznacza dwie rzeczy – jesteśmy przygotowani do jazdy samochodem pod względem teorii, czyli znamy przepisy i wiemy, jak zachować się na drodze by nie zagrażać sobie oraz innym uczestnikom ruchu, a także to, że nadszedł czas na ostateczny egzamin państwowy, czyli test praktyczny. Jest on najbardziej decydujący, i wiąże się oczywiście z ogromną presją i stresem dla większości kursantów. Egzamin ten składa się na trzy części, których zaliczenie jest niezbędne do zdania tego testu. Pierwsza część to pokazanie egzaminatorowi dwóch części samochodu, które losowo zostały nam przydzielone. Zwykle jest to jakaś część samochodu i jedno z kilku świateł dostępnych w aucie. Kolejną, drugą już, częścią, jest wykonanie dwóch manewrów, których uczymy się na samym początku kursu, czyli jazda po łuku oraz ruszanie autem ze wzniesienia. Poprawne ich wykonanie doprowadza nas do trzeciej, jak niektórzy twierdzą, najtrudniejszej części egzaminu, czyli jazda po mieście, która weryfikuje nasze zdobyte dotychczas umiejętności prowadzenia auta. Podczas tej części możemy spodziewać się polecenia zawracania w odpowiednim do tego miejscu, parkowania, czy zatrzymywania się w wyznaczonym miejscu, które sprawdza naszą umiejętność płynnej i dynamicznej jazdy.

Jak wygląda test teoretyczny na prawo jazdy?

Zwieńczeniem kursu na prawo jazdy są oczywiście egzaminy, które weryfikują wiedzę zdobytą podczas całego kursu, i pozwalają nam na uzyskanie upragnionego dokumentu, z którym będziemy mogli poruszać się autem samodzielnie. Pierwszy egzamin jaki nas czeka, to tak zwany egzamin wewnętrzny, który jest namiastką państwowego egzaminu teoretycznego. Taki egzamin odbywa się w zaciszu ośrodka szkolenia w którym podejmowaliśmy kurs, a zdanie go pozwala nam na zapisanie się na ten właściwy egzamin teoretyczny. Wygląda on tak samo jak państwowy egzamin, czyli rozwiązujemy losowo wybrany test. Egzamin teoretyczny państwowy, odbywa się już natomiast w placówce WORD, gdzie w obecności egzaminatora i kilkunastu innych osób przystępujących do egzaminu, przechodzimy test teoretyczny sprawdzający naszą wiedzę z zakresu znaków drogowych, przepisów, oraz zachowań na drodze, których znajomość jest niezbędna do poruszania się autem w sposób bezpieczny i prawidłowy. Zdanie tego egzaminy wiąże się oczywiście z kosztami, jednak stres nie jest naszym sojusznikiem, a wręcz przeciwnie. By odpowiednio przygotować się do egzaminu, warto wcześniej być skrupulatnym i studiować książkę jaką otrzymamy na kursie, a także nie pomijać wykładów, które przekażą nam elementarną wiedzę.

Pierwsze kroki za kierownicą, czyli nauka jazdy z instruktorem.

Po zakończeniu przygotowań w strefie teoretycznej, kursant przy asyście instruktora przystępuje do nauki jazdy samochodem, czyli części praktycznej. Uczy się on wówczas podstawowych czynności za kierownicą, czyli jazda do przodu, do tyłu, ruszanie samochodem ze wzniesienia, czy tak zwanej jazdy po łuku, która utrwala jazdę po wyznaczonym torze. Ułatwia to potem znacznie parkowanie, które jest obowiązkowe przy jeździe podczas egzaminu państwowego. Jazda samochodem przy asyście instruktora stopniowo pozwala na przyswojenie się jazdy po ulicach miasta, a także utrwala dobre nawyki płynnej jazdy samochodem na egzaminie, ale i już po nim, kiedy mamy możliwość samodzielnej jazdy samochodem. Tego właśnie uczymy się podczas trzydziestu godzin jazdy z instruktorem, który podczas tych wyznaczonych godzin pomoże nam korygować błędy, i skutecznie nauczyć nas poruszania się autem. Jazda samochodem wymaga skupienia i konsekwencji, a także wykorzystywania odruchów, ponieważ poruszając się autem musimy być wyczuleni na wszelkie sytuacje, które zdarzają się na drodze, więc płynne hamowanie czy umiejętności takie jak zmienianie pasa ruchu, włączanie się do jazdy czy też parkowanie to punkty, które musimy opanować co najmniej w stopniu dobrym, by móc bez problemu zdać egzamin państwowy.